Fornøyde kunder er vår største

målsetning

Kvalitet, sikkerhet, ærlighet og rent miljø! Det er hjørnesteinene i vår selskapets politikk!

Linjeproff AS arbeider med å bygge og vedlikeholde telefonlinjer og fiber nettverk. For å opprettholde og øke vårt sterke omdømme blant kundene har vi forpliktet oss til å følge disse retningslinjer:

Verdier:

 • Kvalitet – oppfyllelse av kravene til produkter og tjenester, samt oppfylle alle forventninger knyttet til de berørte partene;
 • Mennesker – en trygg og pålitelig arbeidsplass;
 • Åpenhet, ærlighet;
 • Miljøvern og bevaring;
 • Forebygge forurensning av enhver art, og overholde pålagte krav.

Preferanser:

 • Kundetilfredshet;
 • Operasjonell;
 • Bærekraftig utvikling;
 • Kontinuerlig, allsidig utvikling og vekst;
 • Økonomisk effektivitet;
 • Oppfyllelse av forpliktelser overfor ansatte;
 • Søke å oppnå godkjennelse som miljøvennlig bedrift.

Vi plikter å implementere denne policyen ved å utvikle og kontinuerlig forbedre selskapets styringssystem i samsvar med internasjonale standarter ISO 9001 og ISO 14001.

Godkjent av daglig leder Algirdas Zilinskas


TELELINJE ARBEID 

Våre ansatte har til en hver tid de nødvendige kurs og kompetanse for alle disse jobbene, og nødvendig utstyr og

 • Utskifting av telefonstolper
 • Bygging av nye telefonlinjer
 • Utskifting av gamle telefonlinjer
 • Fiber blåsing
 • Demontering av ubrukt kabel 
 • Montering av ny kabel
 • Fiber skjøting

Skogrydding

For disse jobbene har bedriften lang erfaring og kunskaper, og med alle nødvendige oplæringer av sitt personell.

 • Trefelling
 • Høytspenn/linjerydding
 • Lavtspenn/ linjerydding
 • Skogsrydding for telefonlinjen
 • Kantrydding, vei

KURSARRANGØR

LinjeProff AS arrangerer HMS- kurs/opplæring for ansatte i bedrifter, og kan tilby følgende kurs innen HMS:

Dokumentert: Lift / Varme arbeider / Stilas / Bruk av arbeids redskapet / Veig – tunel merking / Risikoanalys / Førstehjelp / HMS-grunnkurs / HMS-verneombud / HMS- daglig leder

Sertifisert: Truck / Kran – C1 og C2

PERSONALUTLEIE

I samsvar til deres behov, finner vi dyktige og godt kvalifiserte personell. Vi hjelper dere å finne den beste løsningen.

Prosjektbasert utleie gir kunden mulighet og få fagmessige medarbeidere for kortere eller lengre perioder uten og ansatte noen i egen bedrift.

Arbeidsgiveren blir LinjeProff AS, som står ansvarlig for rekrutering, ansettelse, lønn til ansatte, og offentlige skatter og avgifter.

Gjennom bruk av personalutleie sparer kundene egne ressurser og kan konsentrere seg om sitt eget hovedvirksomhetsområde.

Målsettinger for HMS

Ved systematisk å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven, dette for å unngå skade på ansatte og materiell samt ivareta indre og ytre miljø. LinjeProff AS, har kontinuerlig oppgradering av sine medarbeidere innenfor arbeidsmiljø og miljøfremmende tiltak.

Kontakt oss

LinjeProff As org.nr. 992893273 

Adresse:
Storjord E6 6925,
8275 Storjord I Tysfjord  
Norge Bank: Spare Bank1 Brukskonto: 45092589432
Telefon: +47 24 02 27 77

Post adresse:

Seljevegen 6
2022 Gjerdrum

Partnerskap med Market Leaders
© 2021 Linje Proff